Źrodła i bibliografia

Moje analizy składu karm i produktów dla kotów, które są publikowane na tym blogu o kotach i ekologii apollofluffycat.com opieram na wiedzy pozyskanej na szkoleniach i warsztatach dotyczących zdrowych i chorych kotów w różnym wieku oraz na bibliografii, z naciskiem na wydania naukowe oraz regulacje prawne i dyrektywy obowiązujące na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Źrodła i bibliografia

 • prof. dr hab n. wet. R Lechowski, lek. wet. B Barszczewska, pod redakcją dr n.wet. M. Ceregrzyn, “Podstawy żywienia psów i kotów”, Edra Urban & Partner, Wrocław 2019
 • Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045 z dnia 22 lipca 2006 r.
 • Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 z dnia 6 września 2001 r.
 • Regulation (EU) 2020/354 of 4 March 2020 establishing a list of intended uses of feed intended for particular nutritional purposes
 • Regulation (EU) No 68/2013 of 16 January 2013 on the Catalogue of feed materials
 • Recommendation 2011/25/EU of 14 January 2011 establishing guidelines for the distinction between feed materials, feed additives, biocidal products and veterinary medicinal products
 • Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the placing on the market and use of feed
 • Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising
 • Regulation (EU) 2019/4 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the manufacture, placing on the market and use of medicated feed
 • Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2002 on undesirable substances in animal feed
 • Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in animal nutrition
 • Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products
 • dr inż. Katarzyńska J., “Antywitaminy – wrogowie czy przyjaciele?”, Instytut Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, Eliksir nr 1(3)/2016
 • mgr inż Anna Rygało-Galewska, mgr inż. Klara Zglińska, pod kierunkiem dr hab. inż. Tomasz Niemiec prof. SGGW., ”Otyłość i nadwaga u kotów domowych (Felis catus) w Polsce. Częstość występowania oraz ocena czynników ryzyka.”, GlobeEdit 2018
 • lek. wet. mgr inż. zoot. mgr biol. Mirowski A.,”Postępowanie żywieniowe w alergii pokarmowej u psów i kotów”, Życie weterynaryjne 2014 89 (3)
 • Debra F. Horwitz, Daniel S. Mills, “Medycyna behawioralna psów i kotów”, Galaktyka 2016
 • Kodeks dobrej praktyki znakowania karmy dla zwierząt domowych, 2018, FEDIAF, (tłumaczenie Polkarma)
 • Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs, 2020, FEDIAF

Powyższa lista może ulegać zmianie.

Powrót do góry