Polityka prywatności

Polityka prywatności bloga www.apollofluffycat.com

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady zapisywania i przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies (ciasteczek) i innych technologii w związku z korzystaniem ze strony apollofluffycat.com.

Apollo Fluffy Cat to blog o kotach i ekologii, na którym znajdziesz informację o odpowiedzialnej i ekologicznej opiece nad kotami, zdrowym żywieniu, właściwej pielęgnacji oraz recenzje produktów dla kotów i kocich opiekunów. Prywatność czytelników mojego bloga jest dla mnie bardzo ważna i dokładam wszelkich starań, aby ją chronić.

§1 Definicje

 • Blog – strona internetowa „Apollo Fluffy Cat” działająca pod adresem apollofluffycat.com
 • Autor i administrator strony – Administratorem Bloga oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest osoba fizyczna Joanna Szwagierczak zamieszkała w Warszawie.
 • Czytelnik – osoba korzystająca z Bloga (czyli właśnie Ty).
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Czytelnik uzyskuje dostęp do Bloga.
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Czytelnika.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

§2 Pliki Cookies

Podczas pierwszej wizyty na Blogu wyświetlana jest informacja na temat zgody stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Bloga.

Cookies wewnętrzne

Cookies wewnętrzne to pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Czytelnika przez systemy Bloga. Blog wykorzystuje cookies własne w celu prawidłowego działania Bloga i jego funkcji, optymalizacji Bloga oraz w celach statystycznych i analitycznych.

Cookies serwisów zewnętrznych

Cookies zewnętrzne to pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Czytelnika przez systemy Serwisów zewnętrznych. W celu zapewnienia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych i optymalizacji bloga Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Czytelnika. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Blogu, mogących umieszczać pliki cookies:

 • Usługi multimedialne:
  • Portal Youtube.com należy to Google LLC z siedzibą w USA.
 • Usługi społecznościowe i udostępniania treści:
  • Portal Pinterest,com należy do Pinterest, Inc. z siedzibą w USA.
  • Portal Instagram.com należy do Instagram LLC z siedzibą w USA.
  • Portal Facebook.com należy do: Facebook Inc z siedzibą w USA.
 • Prowadzenie statystyk:
  • Google Analytics, które należy do Google LLC z ssiedzibą w USA.

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobów wykorzystywania plików cookie.

§3 Przechowywane Dane

Sposób przetwarzania danych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Czytelników a także dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania) oraz nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

Rodzaje danych

Cześć danych jest gromadzona anonimowo i automatycznie, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Czytelnika w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Blog.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) zbierane automatycznie

 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Dane demograficzne
 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Przybliżona lokalizacja
 • Język przeglądarki

Dane gromadzone podczas zapisu do newslettera

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierany automatycznie)

Dane gromadzone podczas dodawania komentarza

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres www
 • Adres IP (zbierany automatycznie)

Dane gromadzone podczas korzystania z formularza kontaktowego

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierany automatycznie)

Przechowywanie danych

Korzystanie z Bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Blog. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Informacje zawarte w logach serwera mogą być wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa. Administrator w celu prowadzenia Bloga korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu i serwerów Hashmagnet. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane na blogu są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Blog gromadzi i przetwarza dane na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Czytelnik ma prawo do:

 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi.

Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dane pozyskane w ramach prowadzonej korespondencji).

§4 Ochrona Dzieci

Blog nie jest skierowany do osób poniżej 13. roku życia. Administrator nie zbiera świadomie danych osobowych od osób poniżej 13. roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało dane osobowe, skontaktuj się ze Administratorem. Gdy Administrator dowie się, że Dane Osobowe zostały zebrane od kogokolwiek poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, zostaną podjęte kroki w celu usunięcia tych informacji.

Administrator musi polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania informacji Czytelnika, a gdy kraj Czytelnika wymaga zgody rodzica i może wymagać zgody rodziców Czytelnika przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

§5 Wymagania Bloga

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Czytelnika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Bloga. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Bloga w przypadku gdy Czytelnika ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§6 Linki Zewnętrzne

W Blogu – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Czytelników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Administrator nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Blogiem.

§6 Regulamin

Zasady i regulacje związane z prawami autorskimi oraz publikowanymi treściami są dostępne na stronie Regulaminu Bloga: apollofluffycat.com/regulamin-bloga/

§8 Kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem w jeden z poniższych sposobów:

§9 Postanowienia Końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Czytelników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Bloga. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

Polityka prywatności Apollo Fluffy Cat – aktualizacja 27.06.2021

Powrót na górę