Jak poprawnie utylizować żwirek i kocie odchody

Jak poprawnie utylizować żwirek i kocie odchody

Dowiedz się, jak ekologicznie i zgodnie z prawem utylizować wszystkie rodzaje żwirku dla kotów. OBALAMY MITY: Czy biodegradowalny żwirek można wrzucać do toalety? Czy kocie odchody można wyrzucać na kompost lub do ogródka? Który rodzaj żwirku można wrzucać do kontenera na BIOodpady? I wiele innych!

Wraz ze wzrostem ekologicznej świadomości społeczeństwa zwiększa się popyt na ekologiczne produkty i ekologiczne rozwiązania. Na rynku pojawia się coraz więcej roślinnych żwirków, ale zakup takiego żwirku to tylko pierwszy krok w stronę ekologicznego stylu życia. Największe znaczenie ma prawidłowy sposób utylizacji, który nie jest taki prosty, jakby się wydawało.

Słowem wstępu

Skontaktowałam się z kilkudziesięcioma polskimi urzędami i przedsiębiorstwami zajmującymi się środowiskiem, kanalizacją, utylizacją oraz gospodarowaniem odpadami, aby stworzyć ten artykuł. Ilość odpowiedzi przeszła moje najśmielsze oczekiwania, a wszystkie były pełne merytorycznych informacji i pozytywnych komentarzy w stosunku do poruszanego przeze mnie tematu poprawnej utylizacji żwirku dla kota.

Temat jest dość rozległy, ale postarałam się go wyjaśnić i zilustrować w możliwie najbardziej przyjazny dla Ciebie sposób.

Popularne metody utylizacji żwirku

Przeprowadziłam ankietę dotyczącą utylizacji żwirku wśród osób obserwujących naszego instagrama @apollo.fluffy.cat. Oto wyniki:

 • toaleta
 • kompostownik lub pojemnik na bioodpady
 • pojemnik na odpady zmieszane

Niestety niektóre z popularnych metod są niepoprawne i to zarówno ze względów ekologicznych, jak i prawnych.

Jak NIE utylizować zużytego żwirku

Abyś mógł zrozumieć jak należy prawidłowo utylizować, musisz najpierw dowiedzieć się, które metody i dlaczego są niepoprawne.

Żwirek nie powinien być spłukiwany w toalecie

Kiedy widzisz jak żwirek rozpada się pod wpływem wilgoci to myślisz, że odnalazłeś swoje ekologiczne Eldorado i teraz wszystkie Twoje problemy razem ze żwirkiem odpłyną do morza rurami kanalizacji. Niestety to jest pułapka!

Żaden żwirek nie rozpuszcza się w pełni w wodzie

Nawet jeśli żwirek jest biodegradowalny lub rozpada się na naprawdę malutkie drobinki to nadal stanowi zagrożenie dla systemu kanalizacyjnego. Żaden żwirek (ani roślinny, ani mineralny) nie rozpuszcza się w pełni w wodzie i tworzy zanieczyszczenia w formie zawiesinowej.

Rozdrobniona masa może gromadzić się w przewodach kanalizacyjnych ograniczając ich przepustowość, a nawet powodując zatory.

Jest to szczególnie istotne tam, gdzie z uwagi na niską prędkość przepływu ścieków nie dochodzi do samooczyszczania kanałów sanitarnych.” – dodaje przedstawicielka Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej.

Istnieje również ryzyko, że żwirek może doprowadzić do nadmiernego zużycia i uszkodzenia urządzeń i pomp w systemie kanalizacyjnym i oczyszczalni.

To w ostateczności może spowodować pogorszenie procesu oczyszczania ścieków.” – ostrzega przedstawicielka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Wyrzucanie do toalety zbrylających i silnie higroskopijnych żwirków np. bentonitowych, może doprowadzić do zatkania rur kanalizacyjnych już w Twoim mieszkaniu, a w konsekwencji do wybijania ścieków w Twojej toalecie.

⠀⠀

Wyrzucanie żwirku do toalety jest sprzeczne z Polskim prawem

W artykule 9 z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DU 2001 Nr 72 poz. 747) możemy przeczytać:

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

Dziennik Ustaw 2001 Nr 72 poz. 747 Art. 9.

Czyli bez względu na to z czego został wykonany (żwiru, piasku, silikatu czy włókien roślinnych) żwirek jest odpadem stałym. Nie można wrzucać do toalety żwirku nawet jeśli jest biodegradowalny!

Zdecydowanie nie zalecamy odprowadzania do kanalizacji miejskiej żwirku dla kota, nawet w przypadku gdy jest on wykonany z biodegradowalnego włókna roślinnego.” – podsumowuje przedstawicielka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Czy same kocie odchody można wyrzucać do toalety?

“Same odchody zwierząt domowych mogą trafiać do kanalizacji, pod warunkiem, że nie pochodzą z masowej hodowli lub zakładu leczniczego dla zwierząt. Ten zapis również znajdziemy w art. 9 pkt 2 ustawy.” – odpowiada na to pytanie przedstawicielka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

A więc same odchody (beż żwirku) mogą być spuszczane w ubikacji, ale z obostrzeniami wskazanymi w artykule 9 z wyżej wspomnianej ustawy:

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: (…)
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Dziennik Ustaw 2001 Nr 72 poz. 747 Art. 9.

⠀⠀

Dlaczego producenci żwirków umieszczają informację o możliwości utylizacji w toalecie?

“Żadnego rodzaju żwirków dla zwierząt nie należy spłukiwać w toalecie niezależnie od tego jaką informację na temat ich utylizacji podaje producent.” – odpowiedziała na to pytanie przedstawicielka Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej.

Znaczna część produktów oznaczona w taki sposób to żwirki produkowane na szerszą skalę niż Polska. Musimy pamiętać, że w różnych krajach sieci kanalizacyjne różnią się pod względem budowy, a w krajach obowiązują różne regulacje prawne. Dobrym tego przykładem jest kanalizacja w niektórych miastach Grecji, gdzie surowo zabronione jest wrzucanie nawet chusteczek higienicznych czy papieru toaletowego z powodu wąskich rur kanalizacyjnych.

Nawet jeśli żwirek jest biodegradowalny i na opakowaniu widnieje informacja o takiej możliwości to w Polsce nie powinno się spłukiwać w toalecie żadnego rodzaju żwirku.

⠀⠀

Żaden zanieczyszczony żwirek nie powinien być wrzucany do kontenerów na BIOodpady

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi segregowania odpadków do brązowych pojemników na bioodpady nie należy wyrzucać zwierzęcych odchodów (czyli również żwirku zanieczyszczonego odchodami).

Zasady segregacji dotyczące brązowych pojemników na bioodpady (na podstawie informacji podanej przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115) są następujące:

Wyrzucamy

 • odpadki warzywne i owocowe,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe,
 • resztki jedzenia bez mięsa, kości i tłuszczów zwierzęcych.

Nie wyrzucamy

 • odchody zwierząt,
 • olej jadalny,
 • ziemia i kamienie,
 • resztki mięsne, kości oraz tłuszcze zwierzęce.

⠀⠀

Czy żwirek, który nie jest zanieczyszczony odchodami może być wrzucany do kontenerów na BIOodpady?

“W przypadku żwirku, z którego nie korzystało żadne zwierzę, należy z nim postępować zgodnie z oznaczeniami wskazanymi na opakowaniu.” – odpowiedziała na pytanie przedstawicielka Ekosystem Sp. z o.o.

⠀⠀

Co z kompostowaniem biodegradowalnych żwirków?

Wyrzucanie biodegradowalnych żwirków do ogródka lub kompostownia może wydawać się kuszące, ale niestety nie jest to najlepszy pomysł. Dlaczego? Przedstawicielka Ekosystem Sp. z o.o. przypomina: “Warto pamiętać, że biodegradowalność nie oznacza kompostowalności.”

Biodegradowalność

To, że żwirek jest biodegradowalny nie oznacza, że powinien być wyrzucany na kompost czy do ogrodu!

 • Rozpad następuje w długim, nieokreślonym czasie (może potrwać dekady).
 • Do pełnego rozpadu potrzebuje specjalnych warunków – odpowiedniej temperatury i obecności mikroorganizmów.
 • Może pozostawić toksyny lub pozostałości, jeśli toksyczne składniki się nie rozpadną.

Kompostowalność

Materiały oznaczone specjalnymi ekoznakami – Sadzonką EN 13432 lub OK Compost.

 • Rozpada się stosunkowo szybko.
 • W wyniku rozpadu powstaje kompost, czyli nawóz organiczny.
 • Nie pozostawia widocznych ani toksycznych pozostałości.

Produkt końcowy rozpadu materiału kompostowanego dostarcza składników odżywczych do gleby i ma najmniej negatywny wpływ na środowisko. Natomiast rozpad materiału biodegradowalnego może trwać bardzo długo i nie ma stuprocentowej pewności czy wszystko się rozłoży.

Warto jednak pamiętać, że certyfikacja jest dość kosztowna i nie każdy producent może sobie na nią pozwolić! Jeżeli masz wątpliwość, czy produkt nadaje się do kompostowania to skontaktuj się z producentem żwirku.

Czy kocie odchody można wyrzucać na kompost lub do ogródka?

Nawet jeśli kocie odchody są w 100% naturalne i intuicja podpowiada Ci, że to świetny pomysł to nie należy ani kompostować kocich odchodów ani użyźniać nimi ogródka. Odchody zwierząt domowych mogą być niebezpieczne nawet wtedy, gdy są rozłożone. Temperatury osiągane w przydomowych kompostownikach nie są na tyle wysokie, aby spowodować śmierć wszystkich pasożytów, wirusów i bakterii w zwierzęcych odchodach.

Kompostowanie i użyźnianie ogródka kocimi odchodami może być niebezpieczne i prowadzić do zarażenia się chorobami odzwierzęcymi np. toksoplazmozą (choroba pasożytnicza wywoływana przez pierwotniaka Toxoplasma gondii) czy toksokarozą (choroba pasożytnicza wywoływana przez kocie glisty).

⠀⠀

W jaki sposób należy pozbywać się zużytego żwirku?

Wszyscy urzędnicy i przedstawiciele przedsiębiorstw, z którymi się skontaktowałam, byli zgodni, że istnieje tylko jeden właściwy sposób na utylizację zużytego kociego żwirku:

Czarny pojemnik na odpady zmieszane

Do pojemnika na odpady zmieszane możemy wyrzucać wszystkie rodzaje żwirków oraz zwierzęce odchody.

Odchody zwierząt domowych powinno wrzucać się do czarnego pojemnika. (…) Jeżeli mamy do czynienia z odpowiedzialną i ekologiczną opieką nad kotami, nie szukajmy “obejść” obowiązujących przepisów.” – skomentował przedstawiciel medialny Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwo Klimatu.

Nadal masz wątpliwości gdzie wyrzucić zużyty koci żwirek? Oto wyniki z wyszukiwarki segregowania odpadków Segreguj na 5:

 • Żwirek drewniany dla kota brudny – wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane
 • Żwirek kukurydziany dla kota brudny – wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane
 • Żwirek bentonitowy dla kota brudny – wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane
 • Żwirek silikonowy dla kota brudny – wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane
 • Żwirek dla kota brudny – wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Podsumowanie

Jeżeli szukasz bezpiecznych, ekologicznych i zgodnych z polskim prawem metod utylizowania żwirku i kocich odchodów to z całą stanowczością nie są nimi: spuszczanie w toalecie, wrzucanie do pojemników na bioodpady, kompostowanie i użyźnianie ogródka.

Okazuje się, że wśród tylu popularnych metod utylizacji żwirku tylko jeden jest naprawdę odpowiedzialny i ekologiczny, a przede wszystkim popierany przez wszystkich przedstawicieli polskich urzędów i przedsiębiorstw zajmujących się kanalizacją, utylizacją oraz gospodarowaniem odpadami, z którymi się skontaktowałam.

Miejscem na utylizację każdego rodzaju kociego żwirku i odchodów jest czarny pojemnik na odpady zmieszane!

Podziękowania

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy poświęcili mi swój czas i pomogli w interpretacji obowiązującego w Polsce prawa i zasad segregacji odpadów, a w szczególności przedstawicielom:

Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwo Klimatu
Ekosystem Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o
Katowickie Wodociągi S.A.
P.P.H.U. LEKARO
Ekologiczne żwirki Zakop i Zapomnij
Dział Ochrony Środowiska Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
Biuro Ochrony Środowiska Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

Inne EKO-Tematy

Zajrzyj do sekcji EKO 🌿, gdzie znajdziesz artykuły na temat ekologicznego stylu życia, upcyklingu oraz ekologicznych produktów dla kotów.

⠀⠀

Nie zapomnij śledzić 🐾 Apollo Fluffy Cat na Instagramie, Facebooku i YouTube.
Dla Ciebie to niecała minutka, a dla mnie to znak, że to co robię ma sens ❤️

Joanna i kot Apollo

Jestem Joanna i razem z moim puchatym kotem Apollo tworzę bloga Apollo Fluffy Cat, gdzie dzielę się doświadczeniami i wiedzą na temat kotów i ekologii, abyś Ty mógł stać się lepszym i bardziej świadomym opiekunem kota. Więcej o mnie, Apollo i misji naszego bloga znajdziesz na stronie "O Nas".

8 myśli w temacie “Jak poprawnie utylizować żwirek i kocie odchody

 1. No dobrze, wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, ale jak? Tak po prostu z łopatką z wiadomo czym iść do pojemnika? Bo jeśli będziemy to składować w domowym śmietniku, zacznie śmierdzieć, a wrzucać każde do woreczka to nieekologiczne, więc?

  1. Żwirek i kocie odchody traktujemy tak jak inne odpady zmieszane. Sama wrzucam je do domowego kosza na odpady zmieszane, który jest opróżniany do zewnętrznego czarnego kontenera co 1-2 dni i nie mam żadnych problemów z nieprzyjemnymi zapachami z kosza. Jeżeli takie rozwiązanie nie sprawdzi się u Pani to w wielu sklepach internetowych lub na allegro można zakupić specjalny kosz na kocie nieczystości, który ma za zadanie izolować wszelkie nieprzyjemne zapachy.

 2. Co do: “Nawet jeśli żwirek jest biodegradowalny lub rozpada się na naprawdę malutkie drobinki to nadal stanowi zagrożenie dla systemu kanalizacyjnego. Żaden żwirek (ani roślinny, ani mineralny) nie rozpuszcza się w pełni w wodzie i tworzy zanieczyszczenia w formie zawiesinowej.” to chyba podobne zagrożenie dla systemów kanalizacyjnych stanowi papier toaletowy 😉 który podobnie jak żwirki roślinne wykonany jest z włókien roślinnych.

  1. Procesy wytwarzania papieru toaletowego i żwirków dla kotów znacznie się różnią, inny jest poziom rozdrobnienia materiałów skłądowych i różni się ich główna funkcja np. żwirki mają za zadanie zbierać w sobie wodę, a papier toaletowy niekoniecznie 😉 Oczywiście zbyt duża ilość papieru toaletowego wprowadzonego do systemu kanalizacyjnego również może doprowadzić do zatorów i to całkiem sporych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót do góry