Jak poprawnie utylizować żwirek dla kota i kocie odchody

Dowiedz się jak utylizować żwirek dla kota i kocie odchody. Poznaj zgodne z polskim prawem i przyjazne dla środowiska sposoby utylizacji wszystkich rodzajów żwirków dla kotów. OBALAMY MITY: Który rodzaj żwirku można wrzucać do toalety? Czy kocie odchody można wyrzucać na kompost lub do ogródka? Czy biodegradowalny żwirek można wrzucać do kontenera na BIOodpady? I wiele innych!

Wraz ze wzrostem ekologicznej świadomości społeczeństwa zwiększa się popyt na ekologiczne produkty i ekologiczne rozwiązania. Na rynku pojawia się coraz więcej roślinnych żwirków, ale zakup takiego żwirku to tylko pierwszy krok w stronę ekologicznego stylu życia. Największe znaczenie ma prawidłowy sposób utylizacji, który nie jest taki prosty, jakby się wydawało.

Słowem wstępu

Aby stworzyć ten artykuł rozmawiałam z kilkudziesięcioma specjalistami, przedstawicielami polskich urzędów i przedsiębiorstw zajmującymi się środowiskiem, kanalizacją, utylizacją oraz gospodarowaniem odpadami oraz spędziłam kilka tygodni, aby z uzyskanych informacji napisać szczegółowy artykuł na mojego bloga.

Temat jest dość obszerny, ale dzięki informacjom uzyskanym z moich rozmów ze specjalistami byłam w stanie wyjaśnić i zilustrować jak poprawnie utylizować żwirek dla kota i kocie odchody w możliwie najbardziej przyjazny dla Ciebie sposób.

Popularne sposoby utylizacji żwirku dla kotów

Niestety nie wszyscy wiedzą jak poprawnie utylizować żwirek dla kota, a wiele popularnych sposobów utylizacji żwirku dla kotów jest niepoprawne ze względów ekologicznych oraz prawnych. Jakie sposoby są najpopularniejsze?

 • toaleta
 • kompostownik lub pojemnik na bioodpady
 • pojemnik na odpady zmieszane

Dane pochodzą z ankiety dotyczącej utylizacji żwirku wśród osób obserwujących naszego instagrama @apollo.fluffy.cat.

Jak NIE utylizować zużytego żwirku

sposoby utylizacji żwirku dla kotów
sposoby utylizacji żwirku dla kotów
sposoby utylizacji żwirku dla kotów

Abyś mógł/a zrozumieć gdzie wyrzucać koci żwirek, musisz najpierw dowiedzieć się, które sposoby utylizacji żwirku dla kotów są niepoprawne i dlaczego.

Jaki żwirek dla kota można spuszczać w toalecie?

Żaden żwirek nie powinien być spuszczany w Polsce w toalecie. Dlaczego? Kiedy widzisz jak żwirek rozpada się pod wpływem wilgoci to myślisz, że odnalazłeś swoje ekologiczne Eldorado i teraz wszystkie Twoje problemy razem ze żwirkiem odpłyną do morza rurami kanalizacji. Niestety to jest pułapka!

Żaden żwirek nie rozpuszcza się w pełni w wodzie

Nawet jeśli żwirek jest biodegradowalny lub rozpada się na naprawdę malutkie drobinki to nadal stanowi zagrożenie dla systemu kanalizacyjnego. Żaden żwirek (ani roślinny, ani mineralny) nie rozpuszcza się w pełni w wodzie i tworzy zanieczyszczenia w formie zawiesinowej.

Rozdrobniona masa może gromadzić się w przewodach kanalizacyjnych ograniczając ich przepustowość, a nawet powodując zatory.

Jest to szczególnie istotne tam, gdzie z uwagi na niską prędkość przepływu ścieków nie dochodzi do samooczyszczania kanałów sanitarnych.” – przekazała mi przedstawicielka Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej.

Istnieje również ryzyko, że żwirek może doprowadzić do nadmiernego zużycia i uszkodzenia urządzeń i pomp w systemie kanalizacyjnym i oczyszczalni.

To w ostateczności może spowodować pogorszenie procesu oczyszczania ścieków.” – ostrzegła mnie przedstawicielka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Wyrzucanie do toalety zbrylających i silnie higroskopijnych żwirków np. bentonitowych, może doprowadzić do zatkania rur kanalizacyjnych już w Twoim mieszkaniu, a w konsekwencji do wybijania ścieków w Twojej toalecie.

⠀⠀

Wyrzucanie żwirku do toalety jest sprzeczne z Polskim prawem

W artykule 9 z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DU 2001 Nr 72 poz. 747) możemy przeczytać:

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

Dziennik Ustaw 2001 Nr 72 poz. 747 Art. 9.

Czyli bez względu na to z czego żwirek został wykonany (żwiru, piasku, silikatu czy włókien roślinnych) jest odpadem stałym, co oznacza, że nie można wrzucać do toalety żwirku nawet jeśli jest biodegradowalny lub rozdrobniony!

Zdecydowanie nie zalecamy odprowadzania do kanalizacji miejskiej żwirku dla kota, nawet w przypadku gdy jest on wykonany z biodegradowalnego włókna roślinnego.” – zgodziła się ze mną przedstawicielka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Czy same kocie odchody można wyrzucać do toalety?

„Same odchody zwierząt domowych mogą trafiać do kanalizacji, pod warunkiem, że nie pochodzą z masowej hodowli lub zakładu leczniczego dla zwierząt. Ten zapis również znajdziemy w art. 9 pkt 2 ustawy.” – zwróciła mi uwagę przedstawicielka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Zajrzałam więc ponowie do wyżej wspomnianej ustawy. Wynika z niej, że same odchody (beż żwirku) mogą być spuszczane w ubikacji, ale z obostrzeniami:

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: (…)
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Dziennik Ustaw 2001 Nr 72 poz. 747 Art. 9.

⠀⠀

Dlaczego producenci żwirków umieszczają informację o możliwości utylizacji w toalecie?

Znaczna część produktów oznaczona w ten sposób to żwirki przeznaczone do sprzedaży na szerszą skalę niż Polska. Musimy pamiętać, że w różnych krajach sieci kanalizacyjne różnią się pod względem budowy, a w krajach obowiązują różne regulacje prawne. Dobrym tego przykładem jest kanalizacja w niektórych miastach Grecji, gdzie surowo zabronione jest wrzucanie nawet papieru toaletowego czy chusteczek higienicznych z powodu wąskich rur kanalizacyjnych.

Nawet jeśli żwirek jest biodegradowalny i na opakowaniu widnieje informacja o takiej możliwości to w Polsce nie powinno się spłukiwać w toalecie żadnego rodzaju żwirku.

„Żadnego rodzaju żwirków dla zwierząt nie należy spłukiwać w toalecie niezależnie od tego jaką informację na temat ich utylizacji podaje producent.” – utwierdziła mnie w przekonaniu przedstawicielka Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej.

⠀⠀

Żaden zanieczyszczony żwirek nie powinien być wrzucany do kontenerów na BIOodpady

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi segregowania odpadków do brązowych pojemników na bioodpady nie należy wyrzucać zwierzęcych odchodów (czyli również żwirku zanieczyszczonego odchodami).

Kontener na BIOodpady mimo, iż ma w swojej nazwie człon „bio” wcale nie jest przeznaczony do biodegradowalnych odpadów 😉 Co można tam wrzucać? Zasady segregacji dotyczące brązowych pojemników na BIOodpady (na podstawie informacji podanej przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115) są następujące:

Wyrzucamy

 • odpadki warzywne i owocowe,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe,
 • resztki jedzenia bez mięsa, kości i tłuszczów zwierzęcych.

Nie wyrzucamy

 • odchody zwierząt,
 • olej jadalny,
 • ziemia i kamienie,
 • resztki mięsne, kości oraz tłuszcze zwierzęce.

⠀⠀

Czy żwirek, który nie jest zanieczyszczony odchodami może być wrzucany do kontenerów na BIOodpady?

„W przypadku żwirku, z którego nie korzystało żadne zwierzę, należy z nim postępować zgodnie z oznaczeniami wskazanymi na opakowaniu.” – odpowiedziała mi na to na pytanie przedstawicielka Ekosystem Sp. z o.o.

⠀⠀

Co z kompostowaniem biodegradowalnych żwirków?

Wyrzucanie biodegradowalnych żwirków do ogródka lub kompostownia może wydawać się kuszące, ale niestety nie jest to najlepszy pomysł. Dlaczego? Przedstawicielka Ekosystem Sp. z o.o. w swojej wypowiedzi przypomniała mi, że: „Warto pamiętać, że biodegradowalność nie oznacza kompostowalności.”

Biodegradowalność

To, że żwirek jest biodegradowalny nie oznacza, że powinien być wyrzucany na kompost czy do ogrodu!

 • Rozpad następuje w długim, nieokreślonym czasie (może potrwać dekady).
 • Do pełnego rozpadu potrzebuje specjalnych warunków – odpowiedniej temperatury i obecności mikroorganizmów.
 • Może pozostawić toksyny lub pozostałości, jeśli toksyczne składniki się nie rozpadną.

Kompostowalność

Materiały oznaczone specjalnymi ekoznakami – Sadzonką EN 13432 lub OK Compost.

jak utylizować żwirek dla kota
 • Rozpada się stosunkowo szybko.
 • W wyniku rozpadu powstaje kompost, czyli nawóz organiczny.
 • Nie pozostawia widocznych ani toksycznych pozostałości.

Produkt końcowy rozpadu materiału kompostowanego dostarcza składników odżywczych do gleby i ma najmniej negatywny wpływ na środowisko. Natomiast rozpad materiału biodegradowalnego może trwać bardzo długo i nie ma stuprocentowej pewności czy wszystko się rozłoży.

Warto jednak pamiętać, że certyfikacja jest dość kosztowna i nie każdy producent może sobie na nią pozwolić! Jeżeli masz wątpliwość, czy produkt nadaje się do kompostowania to skontaktuj się z producentem żwirku.

Czy kocie odchody można wyrzucać na kompost lub do ogródka ? Czy zużyty koci żwirek może służyć jako nawóz ?

Nawet jeśli kocie odchody są w 100% naturalne i intuicja podpowiada Ci, że to świetny pomysł to nie należy ani kompostować kocich odchodów ani użyźniać nimi ogródka. Odchody zwierząt domowych mogą być niebezpieczne nawet wtedy, gdy są rozłożone. Temperatury osiągane w przydomowych kompostownikach nie są na tyle wysokie, aby spowodować śmierć wszystkich pasożytów, wirusów i bakterii w zwierzęcych odchodach.

Kompostowanie i użyźnianie ogródka kocimi odchodami może być niebezpieczne i prowadzić do zarażenia się chorobami odzwierzęcymi np. toksoplazmozą (choroba pasożytnicza wywoływana przez pierwotniaka Toxoplasma gondii) czy toksokarozą (choroba pasożytnicza wywoływana przez kocie glisty).

⠀⠀

Jak POPRAWNIE utylizować żwirek dla kota i kocie odchody?

Wszyscy urzędnicy i przedstawiciele przedsiębiorstw, z którymi rozmawiałam, są zgodni, że istnieje tylko jeden właściwy sposób na utylizację zużytego kociego żwirku:

Czarny pojemnik na odpady zmieszane

Do pojemnika na odpady zmieszane możemy wyrzucać wszystkie rodzaje żwirków oraz zwierzęce odchody.

Odchody zwierząt domowych powinno wrzucać się do czarnego pojemnika. (…) Jeżeli mamy do czynienia z odpowiedzialną i ekologiczną opieką nad kotami, nie szukajmy „obejść” obowiązujących przepisów.” – odpowiedział mi przedstawiciel medialny Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwo Klimatu.

Nadal masz wątpliwości gdzie wyrzucić zużyty koci żwirek? Oto wyniki z wyszukiwarki segregowania odpadków Segreguj na 5:

sposoby utylizacji żwirku dla kotów
 • Żwirek drewniany dla kota brudny – wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane
 • Żwirek kukurydziany dla kota brudny – wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane
 • Żwirek bentonitowy dla kota brudny – wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane
 • Żwirek silikonowy dla kota brudny – wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane
 • Żwirek dla kota brudny – wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane

Jak utylizować żwirek dla kota

Jeżeli chcesz utylizować żwirek dla kota i kocie odchody w sposób bezpieczny, ekologiczny i zgodny z polskim prawem to z całą stanowczością UNIKAJ: spuszczania żwirku w toalecie, wrzucania do pojemników na bioodpady, kompostowania i użyźniania ogródka.

jak utylizować żwirek dla kota
jak utylizować żwirek dla kota
jak utylizować żwirek dla kota

Okazuje się, że wśród tylu popularnych metod utylizacji żwirku tylko jeden jest naprawdę odpowiedzialny i ekologiczny, a przede wszystkim popierany przez wszystkich przedstawicieli polskich urzędów i przedsiębiorstw zajmujących się kanalizacją, utylizacją oraz gospodarowaniem odpadami, z którymi się skontaktowałam.

jak utylizować żwirek dla kota

Miejscem na utylizację każdego rodzaju kociego żwirku i odchodów jest czarny pojemnik na odpady zmieszane!

Jak prawidłowo segregować kocie odpadki?

Dowiedz się jak posegregować ponad 50 różnych odpadków związanych z opieką nad kotem w moim artykule:
Jak prawidłowo segregować kocie odpadki?
Znajdziesz w nim informację do którego pojemnika wyrzucić między innymi puszki po karmach dla kotów, żwirki dla kota, zepsute zabawki i meble, resztki karm, obcięte końcówki pazurków i wiele, wiele więcej.

Podziękowania

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas na rozmowy ze mną i pomogli mi z interpretacją obowiązującego w Polsce prawa i zasad segregacji odpadów, abym mogła znaleźć wyczerpującą odpowiedź na pytanie jak utylizować żwirek dla kota. W szczególności dziękuje przedstawicielom:

Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwo Klimatu
Ekosystem Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o
Katowickie Wodociągi S.A.
P.P.H.U. LEKARO
Ekologiczne żwirki Zakop i Zapomnij
Dział Ochrony Środowiska Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
Biuro Ochrony Środowiska Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

Spodobał Ci się ten artykuł?

Skomentuj i udostępnij mój artykuł, aby dać mi motywację do dalszego działania! 💙

 • Nie zapomnij zostawić komentarza!

Śmiało, zostaw komentarz pod artykułem! Podziel się swoimi przemyśleniami, pytaniami, lub propozycjami tematu na kolejny artykuł. Chcesz, żebym napisała recenzję o konkretnym produkcie? Daj znać w komentarzu!

 • Podziel się linkiem w mediach społecznościowych!

Udostępnij link do tego artykułu na Twoich social mediach, napisz w swojej relacji/stories o moim blogu albo pokaż jak zainspirowały Cię moje treści. Niech inni też mają okazję stać się świadomymi kocimi opiekunami!

⠀⠀

Dołącz do naszej społeczności
świadomych kocich opiekunów!

Obserwuj Apollo Fluffy Cat na Instagramie, YouTube. Facebooku,
Pinterest oraz Tiktok!

Joanna z Apollo Fluffy Cat

Jestem Joanna i razem z moim puchatym kotem Apollo tworzę bloga Apollo Fluffy Cat, gdzie dzielę się doświadczeniami i wiedzą na temat kotów i ekologii, abyś Ty mógł stać się lepszym i bardziej świadomym opiekunem kota. Więcej o mnie, Apollo i misji naszego bloga znajdziesz na stronie "O Nas".

25 komentarzy do “Jak poprawnie utylizować żwirek dla kota i kocie odchody

 1. Bardzo wyczerpujący artykuł. Jestem pod wrażeniem liczby źródeł. Miło widzieć, że nie jest to skopiowany tylko rzetelnie napisany tekst.
  Cieszę się, że na niego trafiałam. Zostanę na dłużej.
  Pozdrawiam

 2. Czy sama kocia kupa, wyjęta łopatką, bez żwirku, jedynie z drobną ilością tego pyłu ze słomy czy drewna też jest zagrożeniem dla kanalizacji? Na „chłopski rozum” tego pyłu jest mniej niż w rozmokniętym papierze toaletowym

 3. Bardzo dziękuję za ten artykuł i tak obszerny research, dokładnie czegoś takiego szukałem!
  Dziwię się, że producenci żwirku nie są karani w żaden sposób za komunikat o spłukiwaniu – w końcu jest nadrukowany na polskich etykietach, na polski rynek.

 4. Dzięki za dociekliwość i spisanie wszystkich tych informacji! Nie zdawałam sobie z tego sprawy i wyrzucałam żwirek do toalety :\

 5. Witam, mieszkam w Wielkiej Brytanii i tutaj mam możliwość wyrzucania/wystawiania przed dom odpadów zmieszanych do trzech dużych czarnych worków do 15 kg.raz na dwa tygodnie.
  Mam trzy małe kociaki i przy ich załatwianiu potrzeb fizjologicznych jest tego całkiem dużo. Często jednego dnia muszę wyrzucać kilka razy całą zawartość kuwety.
  Problem z nieprzyjemnym zapachem odchodów kocich załatwiłam zamykanym pojemnikiem wystawionym na zewnątrz domu, ale nadal mam problem z ilością bo oprócz żwirku do odpadów mieszanych wrzucam wszystko to czego nie można recyklingować przez okres dwóch tygodni. Staram się aby śmieci zmieszanych było jak najmniej ale odkąd mamy trzy małe kociaki nie wyrabiam się.
  Czy ktoś ma taki sam problem? Jak sobie radzicie w takiej sytuacji? Może ktoś ma jakiś pomysł co robić.
  Będę wdzięczna za każdą podpowiedz.
  Artykuł świetny:) pozdrawiam serdecznie
  Agnes

  1. Część Agnes, Od kilku miesięcy używam kosza na kocie odchody i żwirek Litterlocker. Niedługo pojawi się moja recenzja na jego temat, ale już teraz mogę powiedzieć, że naprawdę ułatwia sprawę sortowania kocich odchodów i żwirku. Myślę, że spokojnie da radę uzbierać 2 tygodnie śmieci z kuwety w przypadku 3 kotów.

 6. ja w sklepie action kupuję woreczki zapachowe ,mam małe wiaderko i z całego dnia i jednej nocy wszystko ląduje do tego wiaderka z zapachowym woreczkiem od 3 kotów , jak jest napełnione to idę wyrzucić właśnie do takiego pojemnika o którym tu mowa, więc nie czuć tych odpadów kocich w domu bo woreczki są zapachowe, dość intensywny zapach mają

 7. Ej ja nie mam takiego czarnego pojemnika, my wszystkie śmieci mieszane wyrzucamy do pojemnika zielonego przed domem i wystawiamy jak mają po nie przyjechać, co w takim wypadku?

 8. Świetny artykuł, bardzo otwiera oczy na sprawy związane z prawidłowym dbaniem o nasze środowisko. Szkoda, że producenci żwirków nie umieszczają odnośników do tego typu materiałów 😉 Niestety komunikaty na opakowaniach żwirków mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Jeśli nie sprawdzi się w innych źródłach, to człowiek może mieć niesłusznie przeświadczenie, że nie wyrządza środowisku żadnej szkody. Jednak w dzisiejszym zaganianym świecie pełnym informacji oszczędzamy czas stosując się do instrukcji zawartych na opakowaniach przez producenta. Mało kto szuka dodatkowych źródeł. Mi ktoś polecił ten artykuł, za co jestem bardzo wdzięczna 🙂

  1. Ostatnio zauważyłam, że coraz więcej producentów dodaje informację aby w przypadku utylizacji „stosować się do obowiązujących przepisów prawa” – to już jakaś wskazówka, ale moim zdaniem zbyt subtelna. Mam nadzieję, że rosnąca świadomość ekologiczna wśród kocich Opiekunów sprawi, że producenci będą musieli wprost informować na opakowaniach, że w Polsce żwirku nie można wrzucić do toalety. Cieszy mnie, że ludzie dzielą się wiedzą o utylizacji żwirków i przesyłają sobie informacje o moim artykule, bo dzięki temu ilość świadomych Opiekunów wzrasta.

 9. No dobrze, wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, ale jak? Tak po prostu z łopatką z wiadomo czym iść do pojemnika? Bo jeśli będziemy to składować w domowym śmietniku, zacznie śmierdzieć, a wrzucać każde do woreczka to nieekologiczne, więc?

  1. Żwirek i kocie odchody traktujemy tak jak inne odpady zmieszane. Sama wrzucam je do domowego kosza na odpady zmieszane, który jest opróżniany do zewnętrznego czarnego kontenera co 1-2 dni i nie mam żadnych problemów z nieprzyjemnymi zapachami z kosza. Jeżeli takie rozwiązanie nie sprawdzi się u Pani to w wielu sklepach internetowych lub na allegro można zakupić specjalny kosz na kocie nieczystości, który ma za zadanie izolować wszelkie nieprzyjemne zapachy.

  1. Dziękuje:) Mam nadzieję, że dzięki mojemu artykułowi ludzie zmienią swoje postępowanie na lepsze:)

 10. Dziękuje serdecznie za komentarz. Artykuł przygotowałam na podstawie obowiązującego w Polsce prawa oraz stanowiska kilkudziesięciu ekspertów, którzy mają wiedzę nie tylko na temat prawa, ale również na temat obecnego stanu infrastruktury sanitarnej w naszym kraju. Zgodzi się Pan ze mną, że bez względu na to, jak dawno prawo zostało ustalone, to jest ono obowiązujące i wszyscy powinniśmy się do niego stosować. Jak wspomniał Pan w swoim komentarzu, niektórzy producenci mogą dodawać substancji mineralnych do żwirków roślinnych. Mam nadzieję, że wkrótce rynek produktów dla zwierząt będzie miał zapewnioną lepszą kontrolę i wszelkie dodatki mineralne będą wyróżnione na etykietach produktów. Odwołując się do Pana stwierdzenia, że żwirek kukurydziany może udrożnić rury kanalizacyjne – jakie posiada Pan badania i ekspertyzy, które potwierdzają takie właściwości żwirku?

 11. Co do: „Nawet jeśli żwirek jest biodegradowalny lub rozpada się na naprawdę malutkie drobinki to nadal stanowi zagrożenie dla systemu kanalizacyjnego. Żaden żwirek (ani roślinny, ani mineralny) nie rozpuszcza się w pełni w wodzie i tworzy zanieczyszczenia w formie zawiesinowej.” to chyba podobne zagrożenie dla systemów kanalizacyjnych stanowi papier toaletowy 😉 który podobnie jak żwirki roślinne wykonany jest z włókien roślinnych.

  1. Procesy wytwarzania papieru toaletowego i żwirków dla kotów znacznie się różnią, inny jest poziom rozdrobnienia materiałów skłądowych i różni się ich główna funkcja np. żwirki mają za zadanie zbierać w sobie wodę, a papier toaletowy niekoniecznie 😉 Oczywiście zbyt duża ilość papieru toaletowego wprowadzonego do systemu kanalizacyjnego również może doprowadzić do zatorów i to całkiem sporych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę